Copyright

Onze website en de inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd.

Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is het niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TVE sport.

Onder de naam TVE sport in de voorgaande tekst wordt de volgende vennootschap verstaan;
TVE sport B.V. te Boekel (KvK 16057148)